Křtiny - kostnice KOSTNICE KŘTINY
LP 1991 při speleoarcheologickém průzkumu chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách vstoupila po téměř 200 letech zapomnění opět lidská noha do prostor kostnice chrámu. Mezi tisícovkou kosterních ostatků zde bylo nalezeno i 12 lebek s malbou, jejíž význam a původ nebyl doposud objasněn a jejichž existence je světovým unikátem.
Křtiny » chrám Jména Panny Marie - kostnice
web & foto (c) Michal Uhler